آخرین اخبار مدارس


17 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پوكي استخوان

جوليت كمپستون

پزشکی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آموزش گام به گام ويژوال بيسيك

عين الله جعفرنژاد قمي

ويژوال بيسيك

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نظریه نسبیت چیست؟

لاندائو – رومر

فیزیک

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پریسا چایی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سعیده جعفری

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ملیکا الیلسی

مسابقه: نوازندگی - گیتار

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیلار جلالی

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سمانه موسوی زاده

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محیا یوسفی

مسابقه: نوازندگی ویولون

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

لیلا مشهدخواه

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم سوداگر

1383/10/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سرداري يام

1378/10/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا عيسي زاده

1383/10/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

وقار محمدزاده مرندي

1379/10/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنين زردرنگ

1383/10/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه صيامي اقدم

1379/10/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ملينا رنجدوست

1379/10/28

دبستان دخترانه سما

مارال شيرازي

1390/10/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آتنا رجبي

1380/10/29