آخرین اخبار مدارس


07 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آموزش گام به گام ويژوال بيسيك

عين الله جعفرنژاد قمي

ويژوال بيسيك

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پوكي استخوان

جوليت كمپستون

پزشکی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نظریه نسبیت چیست؟

لاندائو – رومر

فیزیک

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا ديندار

1384/11/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا عزيزي

1384/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ثمين افكاري

1381/11/01

دبستان دخترانه سما

كوثر گرامي يام

1385/11/04

دبستان دخترانه سما

معصومه سادات حسيني

1386/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم ضيائي

1383/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم معظمي

1381/11/05