آخرین اخبار مدارس


07 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نظریه نسبیت چیست؟

لاندائو – رومر

فیزیک

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پوكي استخوان

جوليت كمپستون

پزشکی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آموزش گام به گام ويژوال بيسيك

عين الله جعفرنژاد قمي

ويژوال بيسيك

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیلار جلالی

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سعیده جعفری

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محیا یوسفی

مسابقه: نوازندگی ویولون

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سمانه موسوی زاده

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پریسا چایی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

لیلا مشهدخواه

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ملیکا الیلسی

مسابقه: نوازندگی - گیتار

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سلمي سيفي

1388/01/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانيه قلي زاده

1381/01/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا آذري

1383/01/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سپيده عراقي

1380/01/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا باقري

1383/01/01

دبستان دخترانه سما

بهاره دشتباني

1386/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صبا قديمي پوردولت آباد

1379/01/08