آخرین اخبار مدارس


19 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آموزش مهارتهای زندگی

فروزان راهی رهبر

مهارتهای زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مثل یک موفق عمل کن

استیو هاروی

رهایی از سقوط

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پوكي استخوان

جوليت كمپستون

پزشکی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آموزش گام به گام ويژوال بيسيك

عين الله جعفرنژاد قمي

ويژوال بيسيك

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نظریه نسبیت چیست؟

لاندائو – رومر

فیزیک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آموزش مهارتهای زندگی

فروزان راهی رهبر

مهارتهای زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول و تکنیکهای مطالعه مفید و موثر

رضا فریدون نژاد

حافظه و روشهای اصولی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم معظمی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرناز نوری

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رها امیری

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه محدث

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الناز قاسمی

مسابقه: عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیلوفر محمودی روحانی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شبنم صدقی

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

المیرا شفیع پور

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

المیرا شفیع پور

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

المیرا شفیع پور

مسابقه: تفسیر قرآن-طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیلوفر محمودی روحانی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرزو صادقی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا اسحقي

1382/06/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ثنا ملكاني

1382/06/05

دبستان دخترانه سما

پونه بابائي تازه كندي

1388/06/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رويا عاقلي اينانلو

1382/06/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا محظوظي مرند

1382/06/04

دبستان دخترانه سما

فرناز حافظي كندلجي

1386/06/04